HOME > >

컨테이너형 각 얼음 (Containerized Block Ice)

얼음사진

장점 및 특징

 • 20 과 40 foot container 
 • 다양한 얼음 사이즈: 5/10/12.5/20/25/50/75/100/125/135Kg 
 • 아연도 철판 또는 SUS 얼음 케이스 
 • 대형 사각얼음 제빙기 주문 제작

제품 사양

Model

Capacity
(Ton/24H)

Refrigeration
(Kcal/H)

Power        (Kw)

Dimension             (mm)

Net Weight    (Kg)

B50*B

5

30,100

28

12192X2438X2896

7500

B75*B

7.5

45,150

36

12192X2438X2896

8500

B100*B

10

60,200

52

12192X2438X2896

9000

 • 냉각 방식: 공냉/수냉/수공냉 
 • Evaporator temp.: -15℃ 
 • 수온: 0~35℃ 
 • 주위 온도: 5~40℃

얼음 규격

Block

Upper

Lower

H

12.5 Kg

160X130

140X125

800

20 Kg

270X130

250X125

800

25 Kg

320X130

300X125

800

50 Kg

460X180

440X160

800

75 Kg

500X200

460X160

1000

100 Kg

500X250

460X210

1100

125 Kg

550X280

510X240

1100

135 Kg

550X270

-

1300

직냉식 각얼음 (Direct Cooling Block Ice)

얼음사진

장점 및 특징

 • 모듈형 직냉식 제빙기 
 • 알루미늄 증발기 
 • 얼음 사이즈: 5/10/15 Kg 
 • 공냉식 냉동기

제품 사양

Model

Ton

냉동 능력

Power

Size (mm)

무게 (Kg)

BD 10A

1

6.5 Kw

4.8 Kw

3200X1650X1350

4000

BD 25A

2.5

16.3 Kw

13 Kw

4300X2050X1450

9000

BD 50A

5

32.5 Kw

2 Kw

5500X2300X1700

14000